AnsweredAssumed Answered

Dutch translation nl_NL/nl_BE: the word 'space'

Question asked by andries on May 19, 2008
Latest reply on May 21, 2008 by andries
Question to our Dutch speakers: what is your preferred translation of "space"?

In het nederlands:
Ik ben bezig de nederlandse vertaling bij te werken naar de huidige stand van Alfresco. Een eerste tussenresultaat kun je downloaden van http://forge.alfresco.com/projects/dutchalfresco/. "Space" is een belangrijke term in Alfresco. Wat moet het worden en waarom:
* ruimte
* werkruimte
* map
* directory
* …

Outcomes